213.950 m² toplam inşaat alanına sahip 24 farklı projeyi tamamlayan Şirketimiz,

çalışmalarına iş programına uygun olarak ilerleyen 3.200 m² inşaat alanına sahip iki proje ile devam etmektedir.

DEVAM EDEN PROJELER

TAMAMLANAN PROJELER